Zapytanie

Produkt:

Imię / Nazwisko / Nazwa firmy:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

OFERTA - GS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w Skoczowie

 

   
   
   
   

 

Oferujemy:

 

 Materiały budowlane:


- cement, wapno, piaski, żwir
- cegła: pełna, dziurawka,
- pustaki kominowe
- chemia budowlana
- pokrycia dachowe
- narzędzia budowlane

 

Wyroby betonowe:


- rury betonowe
- płytki chodnikowe
- krawężniki, obrzeża

 

Materiały izolacyjne:


- styropian, folia
- wełna mineralna
- lepik, izoplast,dysperbent

Stolarka budowlana:


- okna, drzwi drewniane
- ościeżnice metalowe i drewniane
- płyty liściaste - sklejka, wodoodporne
- płyty - pilśnia
- płyty kartonowe - gipsowe NIDA
- płyty wiórowe

 

Nawozy i pasze:


- saletra amonowa
- polifoska i amofoska
- wapno rolnicze
- pasze dla drobiu, bydła
 tuczników, indyków

 

Opał:


- węgiel
- flot
- brykiet
-muł