Zapytanie

Produkt:

Imię / Nazwisko / Nazwa firmy:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w Skoczowie

 

Nasza firma istnieje od 1949 roku.
Swoją siedzibę mamy w Skoczowie przy ulicy Mickiewicza 4.

 

Zebranie założycielskie Spółdzielni odbyło się 7 grudnia 1948 r.
Uczestniczyło w nim 21 osób. Trzy miesiące później (1 kwietnia 1949 r.) Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Skoczowie została wpisana do rejestru podmiotów gospodarczych.

 

Spółdzielnia chętnie nawiąże współpracę w zakresie handlu, produkcji i usług.
Jesteśmy otwarci również na propozycje nie związane z naszą dotychczasową działalnością.

 

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz do współpracy z nami.