43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 4

centrala: 33 853 338 35

dział handlu: 33 853 35 17


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GS SCH w Skoczowie

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:

a) wystawienia faktury przez GS SCH w Skoczowie

b) realizacji obowiązków prawno-podatkowych przez GS SCH w Skoczowie,

c) obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3. Rodzaje danych osobowych: 

a) dane podawane przez klientów

b) dane uzyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł — CEIDG, KRS, rejestr REGON. 

4. Przetwarzamy następujące dane:

a) nazwisko i imię

b) nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP i REGON

c) adresy e-mail

d) numery telefonów 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:  

a) niezbędny do wykonania umowy

b) wymagany przez przepisy np. podatkowe

c) dane mogą być również przetwarzane dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z w/w uprawnień, proszę wysłać wiadomość pocztową na adres magazynustron@gs-skoczow.pl

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

8. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) Podmioty w zakresie obsługi księgowej, prawnej, windykacyjnej oraz doradczej

b) Podmioty w zakresie obsługi kurierskiej i pocztowej

c) Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

11. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 21.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom.  

 

***

 

Polityka Cookies

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie